Analyst Programmer
OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD - OV
Ladybrand, Free State
Permanent
Apply
Posted 23 July 2019

Job Details

Job Description

Kern doel van die pos: 

Die instandhouding en skryf van programme en stelsels vir die OVK Groep. 

Minimum Vereistes: 

 • Graad 12 plus ‘n B graad of Diploma in Informasie Tegnologie
 • 3 – 4 jaar ondervinding in skryf en instandhouding van programme en stelsels 

Vaardighede

 • Uitstekende kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels
 • Uitstekende Rekenaarvaardighede veral in VB.NET en C# en IBM I-series
 • Rekenaarvaardighede in COBOL en OS/400 bedryfstelsel (AS/400) voordelig
 • Vorige ondervinding in ‘n agri-besigheidsomgewing ‘n aanbeveling
 • Uitstekende interpersoonlike vaardighede en vermoe om in ‘n span saam te kan werk
 • Uitstekende organisatoriese vaardighede
 • Tegniese vaardighede 

Verantwoordelikhede: 

 • Die skryf en instandhouding van programme en stelsels
 • Lewer bedryfsverwante dienste aan bestuur en OVK Groep
 • Verskaf opleiding en ondersteuning aan gebruikers vir bestaande en nuwe programme en stelsels
 • Byhou van administrasie
 • Produktiwiteit (ure) volgens diensversoekstelsel
 • Effektiwiteit volgens diensversoekstelsel

Main purpose of the position: 

The writing and maintaining of programmes and systems for the OVK Group. 

Minimum Requirements:              

 • Grade 12 with a relevant B degree or Diploma in Information Technology
 • 3 – 4 years’ experience in the writing and maintaining of programmes and systems 

Skills

 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English
 • Exceptional Computer literacy especially in VB.NET, C# & IBM I-series
 • Computer literacy in COBOL, OS/400 operating system (AS400) an advantage
 • Previous experience in an agricultural environment an advantage
 • Excellent interpersonal skills and the ability to function optimally in a team
 • Excellent organisation skills
 • Technical skills

 Responsibilities

 • Writing and maintenance of programmes and systems
 • Delivery of IT related services to management and the OVK Group
 • Provide training and support to users on current and new programmes and systems
 • Maintenance of relevant administration
 • Productivity (hours) according to service request system
 • Efficiency according to service request system