Graduate
OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD - OV
Hopetown, Northern Cape
Permanent
Apply
Posted 24 April 2019

Job Details

Job Description

Main purpose of the position / Kerndoel van pos:

 

OVK is looking for dynamic and ambitious Graduates to join the OVK family in 2019. Candidates will get practical exposure to the business and work alongside some of our most successful people and teams to gain new skills and obtain business insight.

 OVK is op soek na dinamiese en ambisieuse gegradueerdes om by die OVK familie aan te sluit in 2019. Kandidate sal praktiese blootstelling kry tot die besigheid asook die geleentheid kry om saam met ons mees suksesvolle spanne en individue saam te werk om nuwe vaardighede aan te leer en besigheidsinsig op te doen in die volgende area:

 • Retail Management
 • Handelsbestuur

Minimum requirements /Minimum Vereistes:

The successful candidates will need the following:

Die suksesvolle kandidate moet oor die volgende beskik:

 • Com, B.Com Accounting or B.Com Marketing
 • Com, B.Com Rek of B.Com Bemarking

Skills:

 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Computer literate (MS Office);
 • Strong numerical ability
 • Strong organizational skills
 • Must be able to thrive under pressure
 • Must be able to maintain confidentiality
 • The ability to maintain good interpersonal relationships
 • The ability to influence and negotiate with strong entrepreneurial thinking
 • Strong analytical and problem-solving skills
 • Valid drivers license

Vaardighede:

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels
 • Rekenaarvaardig (MS Office)
 • Syfervaardig
 • Goeie organisasie vermoë
 • Moet onder druk kan funksioneer
 • Moet vertroulikheid kan handhaaf
 • Die vermoë om goeie interpersoonlike verhoudinge te kan handhaaf
 • Die vermoë om te beinvloed en onderhandel met sterk entrepreneuriese denke
 • Sterk analitiese en probleem oplossingsvaardighede
 • Geldige rybewys