Junior Grain Procurer
OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD - OV
Hopetown, Northern Cape
Permanent
Apply
Posted 18 April 2019

Job Details

Job Description

Main purpose of the position / Kern doel van die pos:

To increase the market share of the OVK group and limited the business risks by supporting the Senior Grain Procurer

Verhoog die markaandeel van OVK Groep en beperk risiko’s deur hulp te verleen aan die Senior GraanverkrygerMinimum Requirements:         

 • Grade 12
 • Relevant B degree, BA, BSc or BCom in marketing with an agricultural background

Minimum Vereistes:

 • Graad 12
 • Toepaslike (B-graad) BA, BSc of BCom graad in Bemarking met agtergrond van landbou


Skills:

 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Computer literate
 • Good interpersonal skills
 • Strong marketing skills
 • Strong negotiation skills
 • Valid drivers license

Vaardighede:

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Rekenaarvaardig
 • Goeie interpersoonlike vaardighede
 • Sterk bemarkingsvaardighede
 • Sterk onderhandelingsvaardighede
 • Geldige bestuurslisensie

Responsibilities:

 • Service to producers and general tasks
 • Liaison with Silos and other Personnel
 • Manage Administration
 • Safex trading and contracting

Verantwoordelikhede:

 • Diens aan produsente en Algemene take
 • Skakeling met Silo’s en ander Personeel
 • Hanteer Administrasie
 • Safex verhandeling en kontraktering