Monitoring Manager
OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD - OV
Ladybrand, Free State
Permanent
Apply
Posted 24 April 2019

Job Details

Job Description

Main purpose of the position / Kern doel van die pos:

To implement a holistic security process for the OVK Group.

Om ‘n holistiese sekuritietsproses vir die OVK Groep te implementeer en te bestuur.

 

Minimum Requirements:            

 • Grade 12
 • A relevant post matric qualification will be an added advantage
 • Proven track record as Security Manager in fraud prevention and detection
 • SIRA Accredited
 • Valid drivers license

Minimum Vereistes:

 • Graad 12
 • Toepaslike naskoolse kwalifikasie sal tot voordeel strek
 • Bewese ervaring as Sekuriteitsbestuurder in bedrogvoorkoming en bedrog opsporing
 • SIRA Geakkrediteerd
 • Geldige rybewys

 

Skills:

 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Computer literate (MS Office);
 • Thorough knowledge of security technology and equipment
 • Emergency response planning
 • Good organizational skills
 • Must be able to take initiative
 • Strong leadership skills

Vaardighede:

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Rekenaarvaardig (MS Office)
 • Deeglike kennis van sekuriteitstoerusting en tegnologie
 • Noodreaksiebeplanning
 • Goeie organisasie vermoë
 • Moet inisiatief kan neem
 • Sterk leierseienskappe

Responsibilities:

 • Manage the internal security control/monitoring room for the OVK Group
 • Develop and implement security policy and procedures
 • Internal investigations
 • Management of expenses and overall security budget
 • Supervision of Security Officers

Verantwoordelikhede:

 • Beheer en bestuur van interne moniteringskamer vir OVK Groep
 • Ontwikkel en implementeer van sekuriteitsbeleid en prosedures
 • Interne ondersoeke
 • Bestuur van begroting en uitgawes
 • Toesighouding oor Sekuritietsbeamptes