Parts Marketer
OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD - OV
Hopetown, Northern Cape
Permanent
Apply
Posted 08 November 2019 - Closing Date 15 November 2019

Job Details

Job Description

ONDERDELE BEMARKER

MEGANISASIE HOPETOWN

 

Kern doel van die pos: 

Uitvoer van toegedeelde verantwoordelikhede, bemarking en kliëntediens binne die Onderdele omgewing.

 Minimum Vereistes: 

 • Graad 12
 • 1 – 2 jaar vorige ondervinding in ‘n meganisasie tak omgewing voordelig;
 • Geldige rybewys 

Vaardighede

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Rekenaarvaardig (MS Office)
 • Goeie administratiewe vaardighede
 • Goeie bemarkings en onderhandelingsvaardighede
 • Goeie verkoopsvaardighede 

Verantwoordelikhede: 

 • Lewer kliëntediens en bemarking
 • Kontanthantering
 • Voorraadbeheer
 • Rakversorging
 • Uitvoer van administratiewe funksies 

PARTS MARKETER  

MECHANISATION HOPETOWN 

Main purpose of the position: 

Execution of assigned responsibilites, marketing and customer service within the parts environment. 

Minimum Requirements:              

 • Grade 12
 • 1 – 2 years previous experience in a mechanisation branch environment an advantage;
 • Valid drivers license 

Skills: 

 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Computer literate (MS Office);
 • Good administrative skills
 • Good negotiation and marketing skills
 • Good sales skills 

Responsibilities: 

 • Marketing of products and provision of customer service
 • Handling of cash
 • Stock Control
 • Care of shelves
 • Perform various administrative functions