Grain Grader
OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD - OV
Cradock, Eastern Cape
Permanent
Apply
Posted 16 April 2019

Job Details

Job Description

The main purpose of the position/Kern doel van die pos :

To provide support to the Silo Manager with regards to the operation of the Silo and determining the grade of commodities (grain) in a fair and ethical manner.

Verleen hulp aan die Silo Bestuur met betrekking tot die werking van die silo en bepaling van die graad van kommoditeite op ‘n etiese en regverdige manier

 

Minimum Requirements:        

 • Grade 12
 • Relevant B degree, BA, BSc or BSc Agric advantageous
 • Grain Grading courses successfully completed

Minimum Vereistes:

 • Graad 12
 • Toepaslike (B-graad) BA, BSc of BSc Agric voordelig
 • Graan graderings kursusse voltooi

 

Skills:

 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Computer literate (MS Office)
 • Experience in food safety an added advantage
 • Good interpersonal skills
 • Strong physical health in order to do the work (to be able to climb the Silo etc)
 • Strong administrative skills
 • Must be prepared to work long hours

Vaardighede:

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Rekenaarvaardig (MS Office)
 • Ondervinding in voedselveiligheid voordelig
 • Goeie interpersoonlike vaardighede
 • Liggaamlike vaardighede om die werk te kan doen (klim van Silos ens)
 • Sterk administratiewe orientasie
 • Bereidwilligheid om lang ure te werk

 

Responsibilities:

 • Grading of commodities
 • Control over stock
 • Comply with food safety and occupational safety standards
 • Completion of administration

Verantwoordelikhede:

 • Gradering van kommoditeite (graan)
 • Beheer van voorraad
 • Voldoen aan veiligheidsregulasies so ook voedselveiligheid
 • Byhou van administrasie