Parts Marketer
OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD - OV
De Aar, Northern Cape
Permanent
Apply
Posted 16 April 2019

Job Details

Job Description

The main purpose of the position /Kern doel van die pos :

Execution of assigned responsibilities, marketing, and customer service within the Toyota Dealership environment.

Uitvoer van toegedeelde verantwoordelikhede, bemarking en kliëntediens binne die Toyota Handelaarskap omgewing.

Minimum Requirements:         

 • Grade 12
 • 1 – 2 years previous experience in a trade or mechanisation branch environment;
 • Valid drivers license

Minimum Vereistes:

 • Graad 12
 • 1 – 2 jaar vorige ondervinding in ‘n handels of meganisasie tak omgewing;
 • Geldige rybewys


Skills:

 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Computer literate (MS Office);
 • Good administrative skills
 • Good negotiation and marketing skills
 • Good sales skills

Verantwoordelikhede:

 • Lewer kliëntediens en bemarking
 • Kontanthantering
 • Voorraadbeheer
 • Rakversorging
 • Uitvoer van administratiewe funksies


Responsibilities:

 • Marketing of products and provision of customer service
 • Handling of cash
 • Stock Control
 • Care of shelves
 • Perform various administrative function 

Verantwoordelikhede:

 • Lewer kliëntediens en bemarking
 • Kontanthantering
 • Voorraadbeheer
 • Rakversorging
 • Uitvoer van administratiewe funksies