Miller
OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD - OV
Tweespruit, Free State
Permanent
Apply
Posted 16 April 2019

Job Details

Job Description

The main purpose of the position /Kern doel van die pos :

To produce and deliver maize flour of the highest quality.

Produseer en lewer mieliemeel van hoogstaande kwaliteit.

Minimum Requirements:    

 • Grade 12
 • Applicant must be a qualified Maize Miller
 • Fumigation and grain grading certificates an advantage
 • 2 years’experience as a qualified Miller in the maize milling and packaging industry
 • Proven track record in the supervision of quality and food safety (HACCP)
 • Valid drivers license

Minimum Vereistes:

 • Graad 12
 • Moet ‘n gekwalifiseerde Mielie Meulenaar wees;
 • Voltooide beroking en graangradering sertifikate sal voordelig wees
 • 2 jaar toepaslike ondervinding as gekwalifiseerde meulenaar in die mielievermalings- en verpakkingsindustrie
 • Bewese ondervinding in die toesighouding van kwaliteit en voedselveiligheid (HACCP)
 • Geldige rybewys

Skills:

 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Experience in Logistics Management beneficial;
 • Capable of ensuring the effective management of staff
 • General safety as well as food safety orientation

Vaardighede:

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Logistiekebestuursondervinding ‘n aanbeveling;
 • Instaat om personeel effektief te kan bestuur;
 • Veiligheids en voedsel veiligheidsingesteldheid

Responsibilities:

 • Application of quality control
 • Do preparation for milling
 • Produce maize flour
 • Packaging of maize products
 • Management of staff

Verantwoordelikhede:

 • Pas kwaliteitsbeheer toe
 • Doen voorbereiding vir vermaling
 • Vervaardig mieliemeel
 • Verpakking van mieliemeelprodukte
 • Beheer en bestuur personeel