Manager Grain Marketing
OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD - OV
Bloemfontein, Free State
Permanent
Apply
Posted 23 February 2021 - Closing Date 02 March 2021

Job Details

Job Description

Kern doel van die pos:

Verhoog die winsgewendheid van OVK Groep en beperk risiko’s deur die effektiewe vooruitbeplanning en strukturering van graan transaksies.

Vereistes:

 • Toepaslike B-graad of Diploma in Landbou;
 • 5 jaar bestuursondervinding;
 • 5 jaar ondervinding in Graanbedryf (Verhandeling);
 • Safex verhandelings eksamen - registrasie by SAIFM;
 • Geldige rybewys.

Vaardighede:

 • Kommunikasievaardighede in beide Afrikaans en Engels;
 • Sterk kliëntediens georienteerd;
 • Goeie rekenaarvaardighede (MS Office);
 • Goeie syfervaardighede;
 • Sterk verkope en bemarkingsvaardighede;
 • Goeie onderhandelingsvaardighede.

Verantwoordelikhede:

 • Bemarking en bestuur van graan teen gestelde begrotingsdoelwitte;
 • Bestuur van personeel;
 • Onderhandeling met kliёnte;
 • Innoverende bemarking strategie.

Core purpose of the position:

To increase the profitability of the OVK Group and minimising risk by effective planning and structuring of grain transactions. 

Requirements:

 • Appropriate Degree or Diploma in Agriculture;
 • 5 years’ management experience;
 • 5 years’ experience in grain marketing (trading);
 • Registered Safex Trader with SAIFM;
 • Valid drivers license.

Skills: 

 • Excellent communication skills in English and Afrikaans;
 • Computer literate (MS Office);
 • Strong customer service orientation;
 • Excellent numerical skills;
 • Strong sales and marketing skills;
 • Strong negotiation skills.

Responsibilities:

 • Marketing and management of grain against set targets;
 • Management of staff;
 • Negotiation with clients;
 • Innovative marketing strategies.

If you meet all of the above requirements, you are welcome to apply on our website at www.ovk.co.za or email your resume to egang@ovk.co.za.